Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 1-9

Tuesday, April 13, 2010


1 yaa siiin

2 wal qur'aanil Hakiymi

3 innaka laminal mursaliyna

4 'Alaa SiraaTim mustaqiym

5 tanziylal 'AziyzirraHiymi

6 litundhira qawmam maaa undhira aabaaauhum fahum gaafiluuna

7 laqad Haqqal qawlu 'Alaaa aktharihim fahum Laa yu'minuuna

8 innaa ja'Alnaa fiiiy a'Ånaaqihim agLaaLan fahiya ilal adhqaani fahum muqmaHuuna

9 wa ja'Alnaa mim bayni aydiyhim saddaw wa min khalfihim saddan fa-agshaynaahum fahum Laa yubSiruuna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP