Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 15-21

Saturday, April 10, 2010


15 qaaluu maaa antum illaa basharum mithlunaa wa maaa anzalar raHmaanu min shay'in in antum illaa takdhibuuna

16 qaaluu rabbunaa ya'Ålamu innaaa ilaykum lamursaluuna

17 wa maa 'Alaynaaa illal baLaagul mubiyn

18 qaaluuu innaa taTayyarnaa bikum lail lam tantahuu lanarjumannakum wa layamassannakum minnaa 'Adhaabun aliymun

19 qaaluu Taaairukum ma'Akum ain dhukkirtum bal antum qawmum musrifuuna

20 wa jaaa-a min aqSalmadiynati rajuluy yas'AA qaala yaa qawmittabi'UUl mursaliyna

21 ittabi'UU mal Laa yas'alukum ajraw wa hum muhtaduuna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP