Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 62-68

Saturday, April 3, 2010


62 wa laqad aDalla minkum jibillan kathiyraa afalam takuunuu ta'Åqiluuna

63 haadhihii jahannamullatiy kuntum tuu'Aduuna

64 iSlawhal yawma bimaa kuntum takfuruuna

65 alyawma nakhtimu 'ALaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aydiyhim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuuna

66 walaw nashaaau laTamasnaa 'Alaaa a'Åyunihim fastabaquuSSiraaTa fa annaa yubSiruuna

67 walaw nashaaau lamasakhnaahum 'Alaa makaanatihim famastaTaa'UU muDiyyaw wa Laa yarji'UUna

68 wa man nu'Ammirhu nunakkishu fiyl khalq afaLaa ya'Åqiluuna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP