Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 42-47

Tuesday, April 6, 2010


42 wa khalaqnaa lahum mim mithlihii maa yarkabuuna

43 wa in nasha' nugriqhum faLaa Sariykha lahum wa Laa hum yunqadhuuna

44 illaa raHmatam minnaa wa mataa'An ilaa Hiynin

45 wa idhaa qiyla lahumuttaquu maa bayna aydiykum wa maa khalfakum la'Allakum turHamuuna

46 wa maa ta'tiyhim min aayatim min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'Anhaa mu'ÅriDiyna

47 wa idhaa qiyla lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalalladhiyne kafaruu lilladhiyna aamanuuu anuT'Imu mal law yashaaaullaahu aT'Amahu in antum illaa fiy DaLaalimmubiynin

1 comments:

angga maulana May 3, 2016 at 12:55 PM  

terima kasih, alhamdulillah sangat berguna .. :)

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP