Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 10-14

Sunday, April 11, 2010


10 wa sawaaaun 'Alayhim a-andhartahum am lam tundhirhum Laa yu'minuuna

11 innamaa tundhiru manittaba'Adhdhikra wa khashiyarraHmaana bilgaybi fabashshirhu bimagfiratiw wa ajrin kariymin

12 innaa naHnu nuHyiyl mawtaa wa naktubu maa qaddamuu wa aathaarahum wa kulla shay'in aHSaynaahu fiiiy imaamim mubiynin

13 waDrib lahum mathaLan aSHaabal qaryah idh jaaa-ahal mursaluuna

14 idh arsalnaaa ilayhimuth nayni fakadhdhabuuhumaa fa'Azzaznaa bithaalithin faqaaluuu innaaa ilaykum mursaluuna

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP