Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 22-28

Friday, April 9, 2010


22 wa maaliya Laaa a'Åbudulladhiy faTaraniy wa ilayhi turja'UUna

23 a-attakhidhu min duunihiii aalihatan in yuridnirraHmaanu biDurril Laa tugni 'Anniy
shafaa'Atuhum shay'aw wa Laa yunqidhuuni

24 inniiiy idhal lafiy DaLaalim mubiynin

25 inniiiy aamantu birabbikum fasma'UUn

26 qiyladkhulil jannah qaala yaa layta qawmiy ya'Ålamuuna

27 bimaa gafara liy rabbiy wa ja'Alaniy minal mukramiyna

28 wa maaa anzalnaa 'Alaa qawmihii mim ba'Ådihii min jundim minas samaaai wa maa kunnaa munziliyna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP