Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 48-53

Monday, April 5, 2010


48 wa yaquuluuna mataa haadhal wa'Ådu in kuntum Saadiqiyna

49 maa yanZuruuna illaa SayHataw waaHidatan ta'khudhuhum wa hum yakhiSSimuuna

50 falaa yastaTiy'UUna tawSiyataw wa Laaa ilaaa ahlihim yarji'UUna

51 wa nufikha fiySSuuri faidhaa hum minal ajdaathi ilaa rabbihim yansiluuna

52 qaaluu yaa waylanaa mam ba'Athanaa mim marqadinaa haadhaa maa wa'AdarraHmaanu wa Sadaqal mursaluuna

53 in kaanat illaa SayHataw waaHidatan faidhaa hum jamiy'Ul ladaynaa muHDaruuna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP