Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 54-61

Sunday, April 4, 2010


54 falyawma Laa tuZlamu nafsun shay'aw wa Laa tujzawna illaa maa kuntum ta'Åmaluuna

55 inna aSHaabal jannatil yawma fiy shugulin faakihuun

56 hum wa azwaajuhum fiy ZiLaalin 'Alal araaaiki muttakiuuna

57 lahum fiyhaa faakihatuw wa lahum maa yadda'UUna

58 saLaamun qawLam mir rabbir raHiymin

59 wamtaazuul yawma ayyuhal mujrimuuna

60 alam a'Åhad ilaykum yaa baniiiy aadama al Laa ta'ÅbuduushshayTaana innahuu lakum 'Aduwwum mubiynun

61 wa ani'Åbuduuniy haadhaa SiraaTum mustaqiymun

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP